Microverontreinigingen in zwevend stof van het Volkerak-Zoommeer : trendanalyse voor de periode 1987-1989

A.A. Koelmans, Landbouw Universiteit Wageningen
Wageningen : LUW
1991

87 p.
bijl., fig., graf., tab. ; 30 cm
LUW-rapport ; 91.01. - Rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL) en Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW). - Met samenvatting. - Met lit.opg.