Microplastic litter in the Dutch marine environment

Deltares, M.D. van der Meulen
Delft : Deltares
2011

97 p.
ill.
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)