Metingen vliegtuiggeluid Brunssum en Schinveld : geluidsbelasting ten gevolge van NAVO vliegbasis Geilenkirchen

Lania, H.A., Ministerie VROM. VROM-Inspectie. Regio Zuid, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (Amsterdam), Vogel, P.
NLR
2005

Geluidsonderzoek in oktober 2004 in Brunssum en Schinveld i.v.m. de passage van vliegtuigen van en naar de vliegbasis Geilenkirchen. De belangrijkste constateringen uit het onderzoek zijn: 1. Op de meetlocatie in Schinveld is het gemeten maximale geluidsniveau gemiddeld hoger dan op de meetlocatie in Brunssum (maximaal 98,7 dB(A) versus maximaal 94,7 dB(A)). 2. De gemeten geluidsniveaus zijn gemiddeld hoger dan de berekende waarden. 3. Het geluidniveau van startende AWACS, type E3TF, is op beide meetlocaties gedurende circa 50 seconden hoger dan 65 dB(A). Op grond van de gemeten achtergrondgeluidniveaus kan geconcludeerd worden dat het vliegtuiggeluid gedurende deze tijd duidelijk waarneembaar is.

ill., tab.
Kopie.
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
39 p.
NLR-CR-2005-120