Method for determining offshore boundary conditions in SWAN computations for HBC calculations

S.E. Arab ; Deltares
[S.l.] : Deltarers
30-12-2009

The present study is to develop a method for determining sufficiently accurate boundary conditions for the SWAN computations in the Wadden Sea.

23 p.
ill.
1200103-021
in opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)\
Final