MER versterking Houtribdijk en benodigde ontgronding : notitie reikwijdte en detailniveau

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Midden-Nederland (RWS, MN)
(S.l.) : RWS, MN
11-08-2014

Het doel van het m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de besluitvorming te betrekken. Dit om ten behoeve van het ontwikkelen van plannen en het nemen van besluiten inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving en om onderzoek te kunnen doen naar mogelijke maatregelen om eventuele negatieve effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren.

40 p.
ill.
Met lit.opg.