MER-nieuws : periodiek informatiebulletin

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Utrecht : RWS, WVL
04-1995

MER-Nieuws heeft tot doel de uitwisseling van praktijkervaringen en verspreiding van kennis op m.e.r.-gebied binnen Infrastructuur en Milieu te bevorderen.

Nr. 1 (apr. 1995)
Verschijnt ca. 1× per 3 maanden
ISSN 1382-5356 = MER-nieuws (Den Haag)
Voortzetting van MER-nieuws : periodiek informatiebulletin / eindred. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat,
Vanaf januari 2013 door RWS Water, Verkeer en Leefomgeving.
Vanaf december 2018 voortgezet als ezine (zie URL)

Bijlagen