Memorie behelzende eene beschrijving van den waterstaatskundigen toestand van de Vechtstreek, benevens beschouwingen en voorstellen nopens aantewenden middelen tot verbetering

[Hoofdingenieur Blom]
[S.l.] : [s.n.]
1893

147 p.
23 cm