Meetverslag Amelander Zeegat stormseizoen 2004-2005 : eindrapport

C. Gautier, M.J.G. van den Boomgaard ; Svasek Hydraulics
Rotterdam : Svasek hydraulics
14-12-2005

41 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Projectnr.: 1356