Meetkundige dienst van de Rijkswaterstaat : publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 16 oktober 1956

L.R.M. van den Brink, A.J. Nienhuis, E. Schrikkema (jubileumcommissie)
Leiden : Brill
1956

136 p.
ill.
Overdruk uit het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, 72e Jrg., nr. 5