Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat

[voorw. L.R.M. van den Brink, A.J. Nienhuis en E. Schrikkema]
Leiden : Brill
1956

Zelfde publicatie als doc.id. 128415

136 p.
foto's, graf., ill. ; 25 cm
Omslagtitel : 1931-1956. - Publikatie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 16 oktober 1956. - Overdruk uit het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde, jrg. 72, nr. 5. - Met voetnoten