Meerijden langs WiU (GO) A2 West-Ring Eindhoven Kwalitatief marktonderzoek

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

2007

RWS maakt een inhaalslag op het gebied van achterstallig onderhoud aan snelwegen in Nederland en besteedt veel aandacht aan de perceptie van de weggebruiker. Dit onderzoek in samenwerking met Blick marktonderzoek spits zich toe op de A2 Eindhoven Ringweg-west.

56 p.
ill.
Blick marktonderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer