Meer ruimte voor haven, verbetering kwaliteit leefomgeving : procedurewijzer

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)
PMR
2007

Geeft de planning van de deelprojecten van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR), de formele juridische procedures die daarvoor worden doorlopen en de mogelijkheden om in die procedures invloed uit te oefenen.