Medusa survey in het Oostgat : synthese-en datarapportage t4 meting

E. Oosterhoff...[et al.], Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Medusa Explorations
Groningen : RuG
2003

Vervolgrapport op het synthese rapport en de datarapporten, die de t0 tot en met de t3 opnames beschrijven. Beschrijft de resultaten van de t4 meting 34,5 weken na de t3 kartering en 49 weken na het beëindigen van de stort van het glauconiethoudend zand. Geeft een beschrijving van het gedrag en de opbouw van de sedimenten op en rond de stortlocatie. De waargenomen veranderingen op en rond de stortlocatie zijn gekwantificeerd en vergeleken met de vooraande metingen. De gegevens in dit rapport laten zien, dat de afname in stortvolume exponentieel afneemt in de tijd.

60 p.
bijl., ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), in het kader van het project Kust2005*Wsmond
opdrachtgever G. Nederbragt
Rapportnummer 2001-P-015-R5
digitaal document 5,65 Mb
Met lit. opg.