Media-analyse Duurzaamheid

Ministerie VROM. Directie Communicatie, Verzijde, I.
Ministerie VROM
2009

Resultaten media-analyse, waarin de volgende twee vragen centraal staan: 1. Welke van de duurzame evenementen in september 2009, waarbij het Ministerie van VROM (Communicatie) betrokken was, is terug te vinden in de media en is minister Cramer hierbij vermeld? 2. Wat is over duurzaamheid in september 2009 gepubliceerd in de media en in hoeverre ondersteunt dit de missie en kernboodschappen van minister Cramer over duurzaamheid? Om deze vragen te beantwoorden is nagegaan wat er is gepubliceerd over duurzaamheid in de landelijke dagbladen, regionale bladen, opiniebladen en op internet.

ill.
16 p.