Maximale energieabsorptie door een golfdempend talud

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW), Afdeling Kustonderzoek, W.T. Bakker

1966

11 p.
fig.
Memo (WWK) 66-1
Digitaal document 276 Kb