Mathematical representation of periodic scalers and vectors

J.C. Schönfeld, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Directie van de Waterstaat, Centrale Studiedienst]
[S.L. : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1955

32 p.
30 cm
Nota CSD 55-18