Mastercase energie in de waterketen

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Wetterskip Fryslan
Utrecht : STOWA
2009

In de waterketen wordt energie gebruikt om drinkwater te produceren, (afval)water te transporteren en te zuiveren. Het (afval)water in de waterketen is verder een drager van thermische en chemische energie en dus een potentiële bron van energie. Dit onderzoek is bedoeld om de omvang van deze verschillende vormen van energie in de waterketen te verkennen.

(STOWA rapport ; 2009-46
31 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9789057734656