Maricultuur achter de Oosterschelde-kering

[Projektgroep MARIOS], [uitg. van Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie van de Visserijen, in samenw. met Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Deltadienst]

1984

100 p.
fig., tab. ; 30 cm
Lit.