Manoeuvreerproefrapport no. 41 : Modelproeven voor een 100.000 TDW Tanker : scheepsmodel no. 2999

J.P. Hooft ; Nederlandsch Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP)
Wageningen : NSP
11-1965

29 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER) Arrondissement Rotterdamsche Waterweg