Manoeuvre-metingen in proefgeul voor Rotterdamsche waterweg

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER)
Hoek van Holland : RWS, BER
1967

Nota K-529 Deel I
bijlagen 1 t/m 15a