Maken nieuwe buitenhaven en verbeteren haventoegang te Harlingen : nota I

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Friesland (RWS, FR)]
[Leeuwarden] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Friesland (RWS, FR)
1944

[4] p.
tek.
Begrooting en kosten voor het maken van een nieuwe buitenhaven en verbeteren van den haventoegang te Harlingen volgens de plannen A, B, C en D#De werken tot verbetering van de haven van Harlingen/ J. Lely .- met 1 losse tekening#Met 16 losse tekeningen#Met losse literatuurlijst#Nota betreffende aanslibbing in de buitenhavens te Harlingen/ W.C. Richter .- met 1 losse tekening#Rapport betreffende het grondmechanisch onderzoek ten behoeve van den aanleg van havendammen voor de Nieuwe Buitenhaven te Harlingen/Laboratorium voor Grondmechanica (Onderzoek 917) .- met 64 losse tekeningen en 4 losse bijlagen#Verslag modelonderzoek buitenhaven Harlingen : M.1767 van het Waterloopkundig Laboratorium (WL) + 1 losse tekening#Verslag modelonderzoek Noorderhavendam Harlingen : M.194 van het Waterloopkundig Laboratorium (WL)