Macrozoobenthosonderzoek in de zoute Rijkswateren, Jaarrapportage MWTL 2013 : waterlichamen: Delta (Oosterschelde, Westerschelde< Grevelingenmeer, Veerse Meer

Grontmij, Koeman en Bijkerk, L. Leeuwis, E.C. Verduin, J. Wanink, Grontmij, Koeman en Bijkerk.
Amsterdam : Grontmij
19-12-2014

Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. MWTL Macrozoobenthosmeetnet Delta 2013.

131 p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Revisie 1
Projectnummer 331734

Referentienummer: BMnr.: 14.09