Maatregelenbladen Kaderrichtlijn Water, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Natura 2000

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
[Utrecht] : RWS
2018

Om de ecologische waterkwaliteit en natuur in de rijkswateren te herstellen, te verbeteren en te beschermen, neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. We werken daarvoor intensief samen met samenwerkingspartners door het hele land. Zo zorgen we voor een schone, gezonde, groene en prettige leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Elk gebied vraagt om maatwerk. We kijken daarom voor elk gebied welke specifieke maatregelen we kunnen nemen. Daarbij putten we onder meer uit de oplossingen die in deze maatregelenbladen terug te vinden zijn.

Bevat Maatregelbladen Kaderrichtlijn Water en brochures, m.b.t. Programmatische Aanpak Grote Wateren en Natura 2000, die zijn verschenen in september 2018 en oktober 2020