Maatgevende standen en grenspeilen langs Waal en Merwede na afsluiting Haringvliet

J.W. v.d. Made, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat,] Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, Hydrometrische Afdeling

1970

6 p.
graf., tab.
Bevat : het artikel : Design levels in the transition zone between the tidal reach and the river regime reach / J.W. v.d. Made. Bijdrage aan Delta-symposium IASH-Unesco, Boekarest 1969
Nota nr. HY-181