Locatiestudie luchthaven Flevoland : eindrapport

Haskoning Ingenieurs- en Architectenbureau, P.A.A.M. Lamberigts, J. Hoefsloot, L.R. Idema
[S.l.] : Haskoning ingenieurs- en architectenbureau
1998

Doel van deze studie is het bieden van een eerste inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de inpassing en inrichting van een nieuwe luchthaven in Flevoland in regionaal en nationaal perspectief. De opgave voor de locatiestudie wordt uiteengelegd in drie deelvragen : - welke mogelijkheden bestaan er in Flevoland voor de aanleg en ontwikkeling van een overloopluchthaven als aanvullende capaciteit van Schiphol : - wat betekent de inpassing van een nieuwe luchthaven voor de ruimtelijke ontwikkeling van de regio op korte en lange termijn : - welke vragen moeten door nader onderzoek nog worden beantwoord in een vervolgtraject van de besluitvorming.

124 p.
ill., krt.
In opdracht van de Projectdirectie Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI), een project van de ministeries van Verkeer& Waterstaat (V&W), Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)