Literatuurstudie scheiden van zand en grind

Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
Delft : WL
11-1970

13 p.
ill.
Omslagtitel: Scheiden van zand en grind : literatuurstudie
Met lit. opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), Afdeling Havenmonden
(WL-rapport ; R634)