Linpor-sponsjes als dragermateriaal bij de aerobe zuivering van rioolwater

D.H. Eikelboom, E.A.M.A. Bral, TNO-MT
Den Haag : Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater (STORA)
1990

82 p.
fig., foto's, graf., tab. ; 30 cm.
Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen RWZI 2000; 90-07. - RWZI 2000 is een samenwerkingsverband van de STORA en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA). - Met lit. opg.