Lichtkogel trenddossier: Wie ontwerpt de Algoritmen

J.M. Poland-Obbema (etc.) ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
[Den Haag] : RWS
11-2018

Trendcahier met als thema Algoritmen en Kunstmatige intelligentie.

Jrg. 5, nr. 2 (november 2018) : Themanummer Algoritmen
58 p.
ill.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Programma Strategische Verkenningen