Lessen uit het verleden : Ex post evaluaties van verkeer- en vervoerbeleid

CE, NEI Transport
NEI Transport; CE
02-2001

Quick-scan van ex post beleidsevaluaties, zowel in het binnen- als buitenland, met als doel het verkrijgen van inzicht in de voor- en nadelen van verschillende beleidsmaatregelen, met name van de clusters benutten, beprijzen en bebouwen.
Doordat gekozen wordt voor ex post evaluaties kan gekeken worden naar daadwerkelijk gerealiseerde effecten. De effecten zijn voor een groot deel feitelijk meetbaar, waardoor ze eerder de juiste uitkomsten weergeven dan ex ante evaluaties. Op deze wijze kan voordat nieuw beleid wordt ingezet, lering worden getrokken uit het verleden.

24 p. (excl. bijlagen)
Met bijl. (geen paginanummering)
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), directie S & C