Leidraden : de gedoogplichtprocedure ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht

E. Arbman, M.P.C. Bruinhof, M.J. van Veen, L.A.G. Verduyn Lunel, red. E.J.M. Coenen ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
Utrecht : RWS, CD
03-2008

Bevat twee leidraden die van belang zijn voor het verloop van de gedoogplichtprocedure op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht die door het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Corporate Dienst) wordt gevoerd ten behoeve van ondernemers van openbare werken (overheden/vennootschappen).

41 p.
Bestuurlijke Juridische KaderReeks