Leidraad veiligheidsdocumentatie voor wegtunnels

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
(Utrecht) : RWS
01-07-2013

Het document beschrijft de vereiste structuur en inhoud van het Tunnelveiligheidsplan, Bouwplan en Veiligheidsbeheerplan. Bijlage 2 behorende bij de artikelen 5 en 6 van de Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels en artikel 2.13 van de Regeling Omgevingsrecht.

66 p.
bijl., ill.