Leidraad beheer groenvoorzieningen 2013 : wegen - kanalen - rivieren

P.J. Keizer, L.C. van den Hengel ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL))
Delft : RWS, WVL
2013

Dit document vervangt de in 2006 verschenen Leidraad Beheer Groenvoorzieningen

140 p.
bijl., ill
Met lit.opg.