Laseraltimetrie voor kweldermorfologie : vervolg op "laseraltimetrie voor de hoogtemetingen van de kwelders Waddenzee"

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI), P. Bresters, R. Bruegelmann, S. Oude Elberink, E. Vaessen
Delft : Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
2005

Project met als doel om laseraltimetrie verder te ontwikkelen als beheersinstrument voor de hoogteligging vd kwelderwerken. Verder doel was de verdere uitwerking vd gevolgen vh geheel of gedeeltelijk overschakelen van terrestrische metingen (waterpassen/dGPS) op laseraltimetrie als meettechniek.

67 p.
ill.
AGI-2005-GPMP-014