Lange-termijn ervaringen met Silent Joint voegovergang

B Baetens ; SGS Intron, J. Voskuilen, F. van Beek ; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS, GPO)
Utrecht : RWS, GPO
2016

Omdat net als in Nederland de ervaring met bitumineuze voegovergangen in Zwitserland niet zo goed waren, zijn door de Zwitserse aannemer RSAG in de negentiger jaren van de vorige eeuw de zogenaamde Silent Joints ontwikkeld. Om de levensduur van bitumineuze voegovergangen te verbeteren worden stalen hoekprofielen op de betonnen ondergrond bevestigd, waartussen stalen veren worden aangebracht. De hoekprofielen zorgen er voor dat tussen het aangrenzende asfalt en de bitumineuze voegvullingsmassa zeer lage trekspanningen ontstaan, waardoor de hechting gewaarborgd blijft. De stalen veren dragen zorg voor een homogene spanningsverdeling in de voegvullingsmassa tussen de hoekprofielen. Door deze verbeteringen werden in Zwitserland levensduren bereikt van wel meer dan 10 jaar. Of deze levensduren in Nederland zouden kunnen worden gehaald, is de vraag want de verkeers- en klimatologische belasting in Nederland zijn anders en in tegenstelling tot Zwitserland is ZOAB in Nederland het standaard deklaagmengsel op het hoofdwegennet. Om te onderzoeken of met Silent Joints onder Nederlandse omstandigheden ook zulke lange levensduren zijn te behalen, zijn Silent Joints in 2006 als proef ingebouwd in kunstwerken in de A18 en A58. Om de weerstand tegen permanente vervorming te onderzoeken, zijn zgn. MMLS3 (Model Mobile Load Simulator) proeven in situ uitgevoerd op de Silent Joints in de vluchtstrook. Om het gedrag te monitoren zijn in de tijd de Silent Joints visueel geïnspecteerd en zijn geluids- stroefheids- en spoordieptemetingen uitgevoerd. In deze paper wordt verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek in de tijd.

11 p.
Met lit.opg.
Bijdrage voor de CROW Infradagen 2016