Landgebruikskosten op akkerbouwbedrijven van 45, 60, 67, 5 en 90 Ha bestaande uit meer danéén kavel bij verschillende plaatsen van het erf langs de openbare weg

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), Wetenschappelijke Afdeling, door T. Hopman
Kampen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1972

In dit rapport is bepaald wat de extra-kosten voor het landgebruik zijn per jaar en per ha of per bedrijf, indien de bedrijfsgebouwen niet op de gunstigste plaats langs de openbare weg worden gebouwd.

33, [2] p.
fig., ill., tab.
(Intern Rapport ; no. 241)
Met samenvatting
Met lit. opg.