Landbouw in de Oostvaardersplassen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door G.H. Jippes
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1983

Nagegaan worden de mogelijkheden die in de Oostvaardersplassen aanwezig zijn voor het bedrijven van landbouw.

11 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1983-77 Bc)