Landbouw in de Markerwaard

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door G.G. Boers
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1978

Er wordt aandacht besteeld aan een aantal fysische basisgegevens en aan de hand van recente gegevens getracht een verwachting omtrent de ontwikkeling van de landbouw toe te lichten. Globaal wordt ingegaan op een aantal aspecten o.a. het structuurbeleid in de landbouw en de problematiek t.a.v. de landinrichting en het landelijk gebied. Vervolgens worden de aangehaalde aspecten toegespitst op de Markerwaard. Als laatste komt aan de orde de mogelijke beheersvormen van de landbouw.

9 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1978-307 Abw)
Met lit. opg.