Land uit zee : zuiderzeewerken

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1959

3 p.
bijl., krt.
Publicatie nr. 19: De verbinding van Marken met het vaste land