Land uit zee : zuiderzeewerken

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1961

5 p.
Publicatie nr. 21: Wording en opbouw van de polder Zuidelijk Flevoland