Laboratoriumevaluerend onderzoek project 299 : organostikstof- en fosforbestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater - 07 juni 2004

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), W.G. Vos, H.J. de la Paz, D.J. Gaastra
Lelystad : RWS, RIZA
2004

254 p.
fig., tab.
(RIZA wekdocument ; 2004.014X)
Met samenvatting