Laagwatertellingen Roggenplaat 1995-1996

M. Zekhuis, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Middelburg : RWS, RIKZ
1996

7 p.
ill.
Werkdocument RIKZ/AB-96.819X
In het kader van project 'Evaluatie van de ecologische effecten van voor de visserij gesloten gebieden in de Waddenzee en Delta op bodemorganismen en vogels'