Kwantificering van de post onvoorzien : resultaten TNO onderzoek

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Project Ramingen Infrastructuur (RWS), W.G. de Rijke
Utrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1994

22 p.
ill.