kwaliteit van het drinkwater in Nederland, in 2004

Dik, H.H.J., Ministerie VROM. VROM-Inspectie, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Bilthoven). Centrum voor Inspectieonderzoek, Milieucalamiteiten en Drinkwater, Versteegh, J.F.M.
VROM-Inspectie
2006

De uitvoering van de meetprogramma's is in grote lijnen correct en in overeenstemming met de vereisten van het Waterleidingbesluit (Wlb) en de op basis daarvan gemaakte afspraken. De VI vindt dat deze meetprogramma's voldoende inzicht geven in de (drink)waterkwaliteit en toereikend zijn voor een adequate bewaking hiervan. De toetsing van de kwaliteit van de bron aan normen uit het Wlb kan alleen voor oppervlaktewater plaats vinden. Voor zowel grondwater als het hieruit gewonnen ruwwater voor de bereiding van drinkwater bestaan geen normen. De normoverschrijdingen die voor oppervlaktewater zijn gerapporteerd hebben betrekking op bedrijfstechnische parameters en bestrijdingsmiddelen. Normoverschrijdingen voor bestrijdingsmiddelen bij de innamepunten van oppervlaktewater komen regelmatig voor.

Kopie.
ill.
Met literatuuropgave.
Met samenvatting.
47 p.
VROM 5260