Kustlijnkaarten 2020

[G. Ramaekers, T. de Ruiter] ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL), Rijkswaterstaat West-Nederland Noord (RWS, WNN), Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid (RWS, WNZ), Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS, ZD)
[S.l.] : RWS
01-2020

Rijkswaterstaat berekent jaarlijks aan de hand van de jaarlijkse kustmetingen en de trend van de afgelopen jaren (maximaal tien jaar) of de kust voldoet aan de BKL. Met deze jaarlijkse berekening wil Rijkswaterstaat tijdig een structurele kustachteruitgang langs de Nederlandse kust signaleren en daar, als dat nodig is, naar handelen.

26 p.
ill.
Met appendix
Met lit.opg
WVL0120ZV47