Kromlijnige modellering van de waterbeweging over de splitsingen Pannerden en Westervaart : [verslag vooronderzoek]

J.H.A. Wijbenga, Waterloopkundig Laboratorium (WL), [opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Gelderland]
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1990

Rijkswaterstaat, Directie Gelderland, bereidt verbeteringen in de scheepvaartweg van Rotterdam naar Duitsland voor in de Waal, bovenstrooms van Nijmegen. De verbeteringen moeten leiden tot een lokale verbreding van de vaarweg. Rijkswaterstaat denkt de vaarwegverbreding te kunnen realiseren door bijvoorbeeld het opstorten van de buitenbochten en/of aanbrengen van grondkribben. Voor het vaststellen van eventuele wijzigingen in de afvoerverdeling over de beide splitsingen (Pannerden en Westervoort), als gevolg van uit te voeren ingrepen in de Waal bovenstrooms van Nijmegen, is een 2-dimensionaal, mathematisch model gewenst van het van belang zijnde gebied. Na inventarisatie zijn de te verwachten problemen aan te geven om de inspanningen van de verschillende werkzaamheden te realiseren voor het gehele model. In fase 1 moet eerst overeenstemming zijn over het voorgesteld model om in fase 2 te voorzien in de werkelijke modelbouw. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot het ontwerp voor het 2-dimensionale kromlijnige model van de splitsingen Pannerden en Westervoort.

29, 22 p.
ill. ; 30 cm
Q1056. - Lit. opg. : p. 29