Kritische emissiewaarden voor bouwstoffen : milieuhygiënische onderbouwing en consequenties voor bouwmaterialen

A.J. Verschoor, P.H.M. Vermij (etc.), ECN, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Bilthoven : RIVM
2006

Varianten worden berekend die de huidige normen voor het hergebruik van bouwmaterialen, zoals vastgelegd in het Bouwstoffenbesluit 1999, kunnen vervangen. De huidige normen vormden een belemmering voor het hergebruik van bouwmaterialen. Omdat er wel behoefte bestond aan hergebruik, zijn de mogelijkheden tot een eventuele verruiming, die wel milieuverantwoord blijft, onderzocht.

(RIZA rapport ; 2006.029)
RIVM rapport ; 711701043)
295 p.
Fig., tab.
Met samenvating
Met lit. opg.
ISBN 9036913659