Kostprijsberekening bij baggermolens, profielzuigers en dergelijke

[Ministerie van verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1951

Bij het opstellen van vergelijkbare ramingen of nacalculaties betreffende kosten van winning of verwerrking van specie met behulp van baggermolens, profiel- en perszuigers e.d. doen zich verschillende moeilijkheden voor waarvan er enige zullen worden besproken. Daarna zal een methode aangegeven worden, waarbij deze moeilijkheden zoveel mogelijk worden ontgaan en die leidt tot een goed inzicht in de opbouw van de kostprijs.

13 p.
tab.
(Nota / ZZW ; 226a)