Kosten en baten van verandering in de waterkwaliteit : zware metalen : verslag van onderzoek

P.J.A. Baan en E.A. Dekker, Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1988

63 p.
graf., tab.
(T254)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren/RIZA (RWS, DBW)
In het kader van het Toegepast Onderzoek Waterstaat (TOW)
Met lit. opg.