Kort verslag van de studiedagen van de Confédération Européenne d'Etudes Phytosanitaires, gehouden te Clermont-Ferrand op 3 en 4 oktober 1963

G.A. Weille, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De Bilt : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
1963

11 p.
Fig. ; 30 cm
(R III-284-1963)
(Verslagen ; V-143)
KNMIAUT63
XIII.d.40 KNMI Uitleenbaar
XVII.o.9 KNMI Uitleenbaar