Kort verslag betreffende de ontwikkeling van de strandhoofden op Vlieland

M. Knop, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland,] Studiedienst Hoorn
Hoorn : RWS, NH
1953

8 p.